Здравната каса раздава до петък по 2 000 лв. за джипитата

Здравната каса раздава до петък по 2 000 лв. за джипитата

По 2 000 лв. ще бъдат изплатени до 18 декември на джипитата – за работата им през ноември и авансово за декември, след като вчера Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е наредила плащания за извънболничната медицинска помощ. Средствата се отпускат за проследяване на пациенти, при които е установен COVID-19.

От касата уточняват, че за договорните партньори в първичната медицинска помощ изплатените средства са в размер на 31 219 760 лв., включващ отчетената дейност, доплащанията за неблагоприятни условия по „Методиката за изменение и допълнение на Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ (Методиката).

За договорните партньори в специализираната извънболнична медицинска помощ изплатените от НЗОК средства са в размер на 23 705 155 лв., включващ отчетената дейност, доплащанията за неблагоприятни условия по Методиката, както и по 30 000 лева на МЦ/ДКЦ – т.н. триажни центрове).

За договорните партньори в денталната помощ сумата е 19 451 272 лв., а за медико-диагностичните дейности – 10 179 165 лв.