Здравната каса поема инвалидните колички на хората с увреждания от 2022 г.

Здравната каса поема инвалидните колички на хората с увреждания от 2022 г.

Националната здравноосигурителна каса ще поема изцяло помощните средства приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания д края на 2021 година. Това става възможно, след като правителството прие промени в Закона за хората с увреждания. Мярката ще се осъществява по утвърдени механизми и стандарти за качество.

С новите разпоредби се разширява кръгът на лицата, обект на защитената заетост, чрез включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения. Така се създават възможности тези групи хора да бъдат подкрепени в процеса на трудовата им реализация на пазара на труда, събощиха от правителствената пресслужба.

Ще се осигури и по-дълъг времеви хоризонт за подготовка на институционализирането на Държавната агенция за хората с увреждания към Министерския съвет. В тази връзка до края на 2021 г. ще бъдат предприети всички необходими действия за извършване на обстоен анализ с цел въвеждане на прецизни и ясни регулации, свързани с устройството, дейността и правомощията на новата структура.