За първи път! Присадиха „слух“ чрез импланти в Шумен

За първи път! Присадиха „слух“ чрез импланти в Шумен

„Присаждане на слух” беше осъществено за първи път в МБАЛ – Шумен с участието на учените проф. Пьотр Скаржински и доктора на медицинските науки проф. Хенрик Скаржински от Института по физиология и патология на слуха във Варшава, Полша. Специално електронно устройство – кохлеарен имплант, който помага на хора, които не чуват да получат достъп до петото от сетивата – слуха беше имплантирано на дете на 4 години, глухо по рождение и на мъж на 41 години, изгубил слуха си вследствие на тежка травма на главата.

„Бяха извършени първите операции по поставяне на кохлеарни импланти, които се поставят при хора с толкова намален слух, че не може да бъде компенсиран с друго устройство.” – коментира пред репортери след операциите д-р Красимир Бозов, началник отделение „Уши, нос, гърло” в МБАЛ – Шумен, който участва в операцията заедно с част от своя екип. Пилотните имплантации ще позволят в бъдеще подобни операции да се извършват на място в МБАЛ – Шумен.

Методът не е непознат у нас, но премиерата му в Шумен ще даде възможност на нуждаещи се от региона на Североизточна България, в който живеят ок. 1.5 милиона души да получат необходимата медицинска грижа за да могат да чуват. „Този тип операции са само началото от едно по-голямо мероприятие. Много важен елемент е по-нататъшната рехабилитация и грижа, която трябва да се осъществява в близост до местоживеенето. Затова е толкова важно, особено за малкото дете, да не пътува от единия край на страната до другия. Защото грижата ще бъде необходима до края на живота му. Това не е като при присаждането на сърце, черен дроб или бели дробове, където е нужно да се дават поддържащи лекарства. Тук пациентът трябва да има чувството за сигурност и съзнанието за това ,че може във всеки момент близо до своето местоживеене да дойде и да получи нужната помощ.” – коментира проф. Хенрик Скаржински.

Поляците коментираха, че са имали възможност да предадат информация за цяла серия нюанси от нетипични случаи, в които пациентът е напълно глух, но и такива, в които пациентът не е с пълна загуба на слуха, но без импланти не може да функционира свободно. Операциите по поставяне на кохлеарен имплант, както и самият имплант са напълно безплатни за пациентите, а средствата за тях се осигуряват от НОЗК.

„В МБАЛ – Шумен със съдействието на ръководството и спонсори е оборудван кабинет, в който ще може да се полагат грижи за пациентите с поставен имплант.” – обясни д-р Красимир Бозов. „Искам да изкажа благодарност на проф. Скаржински. За нас е чест екип от такава величина да присъства в нашата операционна и да предаде своя опит.” – допълни шефът на шуменската отоларингология.

Двамата професори от Полша представляват Световния център за слуха и провеждат през последните години в Полша най-голям брой операции, поправящи слуха в световен мащаб. На практика това са 60-70 операции дневно. Проф. Хенрик Скаржински е извършил първата подобна операция през 1992 година, след което поставя началото на постоянна програма за присаждане на кохлеарни импланти. В България такива операции се правят от 1999 година и до момента с помощта на импланти са получили възможността да чуват и да разбират обкръжаващия ги свят над 800 души.