Закъснели фактури лишават абонати от 3% отстъпка

Закъснели фактури лишават абонати от 3% отстъпка

Закъснели фактури лишавали абонати на столичната топлофикация от 3% отстъпка при плащане на сумата до месец. Това са констатирали тримата обществени посредници на дружеството в придружителното писмо към доклада за дейността им през първото полугодие до председателя на Столичния общински съвет Елен Герджиков.

„Жалбите на клиентите относно недоставяне на съобщенията към фактури са постоянни и тенденцията е към увеличаване. Сигналите са, че съобщенията към фактури

не се доставят за повече от един месец

Ощетени са клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД, тъй като фактурите се носят със закъснение и се пропускат сроковете за отстъпка „Лоялен клиент“, пишат в придружителното писмо обществените защитници Гергана Николова, Ралица Илкова-Петкова и Деян Дянков.

В текста му има и десетки препоръки към дейността на дружеството. Относно въпросните 3% по-ниска цена на фактурата се предлага за повишаване на събираемостта на сумите и в интерес на дружеството и абонатите програмата „Търговска отстъпка“ да се ползва и при прихващане от суми за възстановяване по изравнителни сметки, които не са получени от клиентите на каса или по банков път и при липса на задължения за отчетения отоплителен период, като тя да се прилага и при доплащане на изравнителни сметки.

Обществените посредници констатират още и за нередки случаи, в които клиентите, бидейки редовни платци,

не се уведомяват за останали борчове по съдебни производства

По проблемите с качеството на услугата са налице случаи, когато са се налагали допълнителни проверки, защото при предишни на клиентите не е била предоставяна коректна информация за състоянието на абонатните станции. Посредниците са констатирали през първото полугодие отново липса на резервни части – най-често циркулационни помпи за битовата гореща вода и заглушки. Нерядко при повреди в абонатните станции, неоткрити веднага, се стига до подаване на огромни количества енергия, отчетена от общия топломер. След това при изготвяне на изравнителната сметка се вижда, че количествата са в пъти по-високи в сравнение с предходни сезони. За това е необходимо фирмите за дялово разпределение активно да участват в комуникацията на етажната собственост с районните техници на топлофикацията.

За първото полугодие 1000 клиенти са потърсили посредниците

и от тях са били приети 336 писмени заявления. Издадени са били 114 придружителни писма за сключване на споразумения за разсрочено изплащане на задължения.