Закъсахме! Над 3 млрд. лв. скочиха борчовете по бързи кредити

Към края на 2020 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране (т. нар. фирми за бързи кредити), са 3.073 млрд. лв. (2.6 на сто от прогнозния БВП) и на годишна база се увеличават с 6% (174.7 млн. лв.), съобщава Българската народна банка (БНБ).

Вземанията по кредити от домакинствата нарастват на годишна база с 1.5 на сто (33.2 млн. лв.) до 2.298 млрд. лева. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 78.9 на сто в края на декември 2019 г. до 75.8 на сто в края на същия месец на 2020 година.

В структурата на вземанията по кредитите от домакинствата преобладават потребителските кредити, които са 2.168 млрд. лв. в края на2020 година и на годишна база се увеличават с 1.6 на сто.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share