Законно ли е?! Директор въведе лицево разпознаване в училище, учители и родители скочиха

В училище у нас действат странни противоепидемиологични мерки, които възмутиха учители и родители. Директорът е въвел пропускателен режим чрез система за контрол на достъпа с лицево разпознаване и мониторинг на телесната температура и видеонаблюдение. Това се е случило, след като внесъл промени в Правилника за вътрешния ред на училището от тази година.

Преподавателите декларирали несъгласие за промяната на пропускателния режим и дори се позовали на становище на Комисията за защита на личните данни становище по подобен казус, но въпреки това режимът бил въведен. Освен това класните ръководители са задължавани да убеждават родителите да дадат своето информирано съгласие за лицевото разпознаване на децата им с цел да бъдат допускани до училище.

Заради създалата се ситуация старши учител задейства КЗЛД с въпрос: Законно ли е? Има ли право директорът да задължи учителите да спазват този пропускателен режим, за да бъдат допускани до работното си място, въпреки заявеното им несъгласие и да ги санкционира заради него?

Според становището на КЗЛД подобно обработване на данни е оправдано само ако съществува изрично съгласие на съответното лице, прилагат се специфични правни задължения или ако обработването се изисква по съображения от обществен интерес, при наличие на правно задължение или е свързано с упражняването на официални правомощия. Проблемът е обаче, че учителите и учениците не могат да дадат съгласие, за което безспорно да се счита, че е дадено доброволно. Причината – йерархични връзки, възможност за санкциониране, страх от неблагоприятни условия, пише „Трафик“.

Затова от КЗЛД са категорични: Използването на камери за лицево разпознаване с измерване на температурата в училище не отговаря на задължителните изисквания на Общия регламент за законосъобразност, необходимост и пропорционалност на обработването на лични данни.

Освен това при температурата на човешкото тяло разкрива данни за здравословното състояние на определен субект на данни, още повече, когато същият е идентифициран по безспорен начин чрез биометрични данни. Съществува обща забрана за обработването и на данни за здравето, освен при наличието на някои хипотези като – пандемията. С оглед настоящата епидемична обстановка, на работодателите се дава възможност да проверяват температурата на служителите, а в конкретния случай и на учениците, които посещават училището.

Наложените противоепидемични мерки задължават директорът на училището да въведе пропускателен режим, който да гарантира контрол и недопускане на територията на училището на лица със симптоми на COVID-19 или с прояви на остри заразни заболявания.

В случай, че се установи заразен служител или ученик на територията на училището, директорът може да уведоми здравните власти, които в рамките на своята компетентност да предприемат определени действия.

В тази връзка целите на пропускателния режим в училището следва да бъдат реализирани с други способи, а не чрез обработване на данни за здравето в съвкупност с биометрични данни, включително и на деца.

Система за лицево разпознаване има в училищата в Русия и Китай. През 2017 и у нас беше разглеждана идеята да има лицево разпознаване в училище на входно-изходните артерии. Предложението бе обсъждана заедно с въвеждането на електронните дневници, които вече са факт. Всъщност системата за достъп бе представена като мярка за борба срещу учениците-фантоми, особено актуална тема в училищата с предимно деца от ромски произход. Идеята обаче така и не бе приета.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share