Експерти отговарят: Какъв е нормалният разход на масло?

Експерти отговарят: Какъв е нормалният разход на масло?

Това, че съвременните двигатели харчат повече масло, едва ли е изненада за някого. През последните години натоварването върху детайлите на мотора се увеличи значително и това няма как да не се отрази на неговата издръжливост. Повишената компресия и по-голямото налягане в цилиндрите улесняват проникването на газове през пръстените на буталата в системата за вентилация на картера, а оттам и в горивната камера.

Освен това, все повече мотори са с турбо, чиито уплътнители не са херметични и малко количество масло неизбежно попада в компресора, а оттам и в цилиндрите. Съответно, двигателите с турбокомпресор също харчат повече масло, така че посоченият от производителя разход на 1000 километра пробег не бива да бъде изненада за никого.

5 причини за изчезването на маслото

ИЗГАРЯНЕ. Пръстените на буталата се нуждаят от постоянно смазване. Първият от тях периодично оставя „филм“ от масло върху повърхността на цилиндъра, като при висока температури част от него изчезва. Общо от 80 от загубите на масло се дължат именно на изгаряне, като при новите мотори тази част може да бъде по-голяма.

Проблем в случая е и използването на некачествено масло, чиито характеристики не отговарят на обявените от производителя на двигателя. Нормалната смазка с нисък вискозитет (тип 0W-16) също изгаря по-бързо от тази с по-добри показатели.

ИЗПАРЯВАНЕ. Маслото се изпарява непрекъснато. Колкото по-висока е неговата температура, толкова по-интензивен е този процес в картера. Малки частици и пара обаче попадат през системата за вентилация в горивната камера. Част от маслото изгаря, а друга отива на улицата през ауспуха, като по пътя си поврежда катализатора.

ИЗТИЧАНЕ. Една от най-известните причини за загуба на масло, като най-често това става през маслените уплътнения на коляновия вал, през уплътненията на главата на цилиндрите, през капака на клапаните, уплътненията на масления филтър и други.

ПРОНИКВАНЕ В СИСТЕМАТА ЗА ОХЛАЖДАНЕ. В този случай причината е само механична – увреждане уплътнението на главата на цилиндрите, дефект на самата глава или дори на самия блок на цилиндрите. При технически изправен двигател това не може да се случи.

ЗАМЪРСЯВАНЕ. Под въздействието на високи температури дори нормално масло (да не говорим да дълго използвано) може да се окаже замърсено. Често това се дължи на проникване на прахови частици през уплътненията на всмукателната система, които не са херметизирани, или през въздушния филтър.

Как да се намали разхода на масло?

Колкото по-агресивно се кара един автомобил, толкова по-голямо е налягането в цилиндрите на двигателя. Увеличава се отделянето на изгорели газове през пръстените на вентилационната система на картера, откъдето маслото, в крайна сметка, попада в горивната камера. Това се случва и при движение с висока скорост. Съответно, при „състезателите“ разходът на масло е по-висок от този при спокойните шофьори.

При машините с турбомотор има още един проблем. Когато водачът след каране с висока скорост реши да си почине и веднага след спирането загаси двигателя, турбокомпресорът не се охлажда. Съответно, температурата расте и част от отделените газове се превръщат в кокс, който замърсява двигателя и води до увеличение на разхода на масло.

Ако температурата на маслото се увеличи, с това нарастват и загубите, тъй като молекулите на повърхностния слой започват да се движат по-бързо и отиват във вентилационната система на картера. Затова трябва да се следи за чистотата на радиатора на двигателя, за изправността на термостата и за количеството на антифриза в системата за охлаждане.

Освен това, трябва да се преглеждат и всички уплътнения, като при нужда те да бъдат заменяни веднага. Попадане на масло в охладителната система изисква незабавно посещение в сервиз, тъй като в противен случай щетите по двигателя са много сериозни и ремонтът струва скъпо.

При повечето автомобили разликата между най-ниската и най-високата отметки на пръчката за проверка на маслото е един литър. Така че с голяма точност може да се определи колко масло е изчезнало.

Повишен или нормален разход?

Идеалната ситуация е, когато в периода между две технически обслужвания на автомобила неговият собственик изобщо не се сеща за масло. Това означава, че при пробег от 10 000 – 15 000 километра двигателят не е изразходвал повече от литър.

На практика за нормален се счита разход на масло, който е 0,5% от този на бензин. Например, ако за 15 000 километра колата ви е глътнала 1200 литра бензин, то максималната допустима граница за разхода на масло е 6 литра. Това прави 0,4 литра на 100 километра пробег.

Какво да се прави при повишен разход?

Когато пробегът на автомобила не е голям – примерно около 5000 километра на година, няма място за особени притеснения. В този случай може само да се долива масло, колкото е нужно. Ако обаче колата навъртя по няколко десетки хиляди километра на годишно, има смисъл в топло време да се сипва масло с по-висок вискозитет, тъй като то ще изгаря и изпарява не толкова интензивно.

Внимавайте за син дим

При покупка на автомобил трябва да сте наясно, че при атмосферния мотор разходът на масло е по-малък от този на двигател с турбо. Това, че една кола харчи повече смазка няма как да бъде определено с просто око, затова е добре тя да бъде погледната от специалист. Ако обаче от ауспуха излиза дим, това е доказателство за повишен „маслен“ апетит, който няма как да бъде скрит.