Езерото Натрон е едно от най-горещите и солени на Земята

Дори в такива крайни места има живот. В северната част на Танзания, на границата с Кения, се намира езерото Натрон, чиито води са изключително солени и горещи в сравнение с всички други езера на нашата планета. Неговата температура достига 50 ° C.

Огромното, доскоро пълноводно езеро постепенно се изпарява. Сега дълбочината му е по-малка от 3 метра; езерото е дълго 57 км и широко 22 км.

Изненадващо, Натрон има живот: например тук живеят милиони фламинго. Това е основната среда за размножаване на малки фламинго – тук се раждат до 75% от популацията на света по този вид.

Освен това в езерото живеят микроорганизми, които понякога оцветяват тънката солена кора, която покрива Натрон в червено.

Поради уникалното си биологично разнообразие, зоната на басейна на езерото Натрон е включена в списъка на влажните зони с международно значение съгласно Рамсарската конвенция (2001). Езерото също е част от Световния фонд за дивата природа за региона на Източна Африка.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share