Европа разреши: Прагът по ДДС у нас става 100 000 лева

Европа разреши: Прагът по ДДС у нас става 100 000 лева

Минималният праг за регистрация по ДДС се вдига от 50 000 на 100 000 лева. Съветът на ЕС разреши на България дерогация от член 287 от директива 2006/112/ЕД относно общата система на данък върху добавената стойност.

Увеличаването на минималния праг за регистрация по ДДС е мярка, която ще има положителен ефект в настоящата трудна икономическа обстановка и ще доведе до намаляване на административната тежест за бизнеса, особено за малките предприятия, коментират от Министерство на финансите. Лицата, които са с облагаем оборот под 100 хил. лв. могат да останат доброволно регистрирани по ДДС

Срокът на действие на дерогацията е до 31 декември 2024 г.