Дупнишките фараони, които събраха 3,5 милиона от наивници, застават пред съда

Окръжен съд – Кюстендил насрочи разпоредително заседание по делото, известно като „Дупнишка популярна каса“, след като Окръжна прокуратура – Пловдив внесе в съда Обвинителен акт срещу Ивона Близнакова, съпругата на починалия председател на „Дупнишка популярна каса“ – Георги Близнаков. Съдия Надя Георгиева насрочи разпоредителното заседание за 17, 18 и 19.03.2021 година, от 10 часа в Съдебната палата в Кюстендил, като определи и по три резервни дати за месеците април / 19, 20, 21.04 /, май / 17, 18 и 19.05 /, юни / 14, 15 и 16.06 / и юли / 12, 13 и 14.07 /, за които дата и час да се призоват страните по делото, в една Призовка.

Срещу подсъдимата са повдигнатите и предявени обвинения за следните престъпления:

  • За причинени другиму значителни вреди от извършвани банкови сделки, за което са предвидени наказания: лишаване от свобода от 5 до 10 години и Глоба от 5 000 лв., до 10 000 лв., както и конфискация на част или на цялото имущество на дееца;
  • За изпиране на пари, за което са предвидени наказания: лишаване от свобода от 5 до 15 години, Глоба от 10 000 лв. до 30 000 лв. и лишаване от права
  • За избягване на плащане на данъчни задължения в особено големи размери и потвърдил неистина, за което са предвидени наказания лишаване от свобода от 3 до 8 години и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.

Семейство Близнакови бяха арестувани преди 4 години при акция на пловдивските криминалисти.

Касата, която е регистрирана като взаимопомагателна кооперация е създадена в Дупница и работила повече от 10 години. Схемата е като тази на класическите пирамиди – вложителите оставят определена сума и месечно получават високи лихви. Предлагания от Близнакови процент е бил между 14 и 17, което обяснява и големият брой членове на касата.

През март 2016 г. Георги Близнаков мести седалището на дружеството в Пловдив като го регистрира на адреса на Домостроителния комбинат. Там обаче дори не са чували за Дупнишката каса.

Пострадалите, според обвинителния акт, от първото престъпление са 222 души. Те ще се призоват за разпоредителното заседание през месец март и резервните му дати, като се подредят в списъка по азбучен ред и се разделят по равен брой, от по 74 лица за всяка от трите дати през посочените месеци.

Чрез призовките, на пострадалите физически лица ще им бъде указано, че явяването им в разпоредително заседание НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!

Предвид епидемичната обстановка в страната, съдът препоръчва на пострадалите, при желание да направят писмено своите искания за конституиране като граждански ищец и частен обвинител, в 7- дневен срок от съобщаването им за насрочване на разпоредителното заседание. Съдът разяснява на пострадалите, че граждански иск могат да предявят и пред граждански съд, съобщава 24 часа.

При наличие на епидемична обстановка в страната от COVID- 19 на датите, определени за провеждане на откритите съдебни заседания, с цел осигуряване на мерки за безопасност в съдебната зала на Окръжен съд – Кюстендил, пострадалите ще бъдат допускани последователно, един след друг, като броят им в съдебна зала и палата следва да не надвишава 5 лица, в които случай, в съдебна зала следва да присъстват до 15 лица.

Съдът указва на подсъдимата, че участието й по делото е задължително, като при неизпълнение на това задължение без уважителна причина, взетата й мярка за неотклонение – „парична гаранция“ може да бъде изменена в по- тежка, като се отнеме в полза на държавата внесената парична гаранция или й се наложи глоба до 1 000 лв.

Окръжен съд – Кюстендил указва на подсъдимата, прокуратурата, защитата и пострадалите, че след приключване на разпоредителното заседание и при евентуално насрочване на делото в съдебно заседание, горепосочените резервни дати ще се считат за дати за разглеждане на съдебни заседания.

Окръжен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Надя Георгиева, по време на разпоредително заседание на 28.10.2019 г., прекрати наказателното производство спрямо починалия управител на „Дупнишката популярна каса“ Георги Близнаков, поради неговата смърт. Съдът прекрати съдебното производство спрямо неговата съпруга Ивона Близнакова и върна делото на прокуратурата, поради нередовности в обвинителния акт. Над 1 година по- късно, от прокуратурата внесоха отново обвинителен акт срещу Ивона Близнакова и съдът насрочи разпоредително заседание по делото.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share