До 14 евро/кв. м за наем на офис в столицата

Наемите на офиси клас А в София достигат 14 евро на кв. м за идеалния център, пише в анализ за пазара на консултантска компания на пазара на имоти. В широкия център на столицата наемите са средно 12,5 евро на кв. м, а в периферните зони – 12 евро на кв. м. Средните наеми за офиси клас В в столицата остават стабилни от 10 евро на кв. м.

През първата половина на 2020 г. предлагането на модерни офис площи клас А, В и С в София се увеличава с 1% и достига 2,315 млн. кв. м. Нивата на свободните площи се запазват на 11% от общия обем. Брутно наетите площи за полугодието, т. е. всички сделки на пазара в София, са за 56 500 кв. м. Нетните усвоени офис площи клас А, B и C в София са 23 100 кв. м. С най-голям дял са сделките с цел подновяване на съществуващ договор – 42%, следвани от релокация (27%), отдаване на площи на етап “в строеж” (15%), разширяване на офис пространства в текуща или нова локация (11%), преотдаване на вече наети площи (3%) и нови компании за пазара (2%).

Двигателят на търсене остават компаниите от ИТ и аутсорсинг сектора, които формират 67% от реализираните сделки на пазара. След тях следват фирми от секторите професионални услуги (14%), фармация (6%), търговия (6%), производство (3%) и други (4%).

Според консултантите в новоподписаните договори все по-често ще се наблюдава прилагане на стъпаловиден наем при запазване на средния доход за наемодателя, както и клаузи, даващи по-голяма гъвкавост на наемателя по отношение на възможностите за прекратяване. При сградите, чието строителство е стартирало, не се наблюдава промяна в крайните срокове за завършване, както и във вътрешните разпределения на пространството. През втората половина на 2020 г. нови 97 хил. кв. м офиси се планира да бъдат завършени.

Голяма част от компаниите са в процес на стратегическо преразглеждане на начина си на работа, като очакването е всеки от служителите им да работи от вкъщи дори след преодоляването на епидемията средно 1,5 дни в седмицата. Нетните площи на един служител леко се завишават. Преосмисля се и ефективността на големите отворени пространства, като се преминава все по-често към формат на обособени работни места, разделени по естествен начин от помещения с помощни функции.

Има предпоставки споделените офис пространства да придобият все по-голяма популярност, защото могат да предоставят нужната гъвкавост на компаниите при увеличаване или намаляване на заетата площ спрямо конкретните нужди при по-ниски разходи, посочват консултантите. Като алтернатива за свиване на разходите някои компании биха разпознали възможността да преместят бизнеса си към нови локации с неусвоен потенциал като Бургас и Варна, пише в анализа.

България е една от атрактивните за инвеститорите дестинации в Европа с конкурентни предимства като членство в ЕС, качествено образование, квалифицирани кадри и ниски разходи за фирмите, посочват консултантите. Това се очаква да доведе до ръст на интереса към покупката на офиси.

Previous post Баба Яга спечели втория сезон на „Маскираният певец“
Next post 10-ина близки почетоха Стоянка Мутафова на гробищата