До 10 000 лв. глоба за кражба на вода

До 10 000 лв. глоба за кражба на вода

От 2 хил. лв. до 10 хил. лв. ще бъде глобата за кражба на вода. Това гласи новият закон за ВиК, който е пуснат за обществено обсъждане. Предвидената глоба е за гражданите и фирмите, които ползват или изграждат ВиК системи без разрешение.

Освен това, ако нарушителят е фирма, наред с имуществената санкция, парична глоба ще дължи и членът на управителния орган или длъжностното лице, допуснало нарушението, пише в законопроекта. Ако незаконно присъединяване към ВиК мрежата е извършено във връзка с осъществяване на строителни дейности, глобата се увеличава до 25 хил. лв., пише още в проекта за нормативен документ.

За умишлена повреда на ВиК-мрежата ще бъдат налагани глоби в размер от 500 лв. до 5000 лв. Толкова ще струва, и ако попречите на служител от ВиК-дружество да упражни правата си, например да снеме данните на водомер. Според проекта до две години след приемането му във всички отделни жилища в етажните собствености трябва да бъдат монтирани индивидуални водомери. Всички сградни водопроводни отклонения също ще трябва да имат уред за отчитане в този срок.

В текстовете на закона засега липсва планираната такса „водомер“. Имаше идея хората и фирмите да плащат за вода, дори за месеците с нулево потребление, когато не са били в имота си, само заради наличието на тръби. Такса „водомер“ обаче може да бъде въведена при гласуването на законопроекта в парламента.

При определянето на тарифите за питейна вода и канализация решаваща ще бъде и социалната поносимост на ВиК услугите, става ясно от закона. Цената за минималното месечно потребление на вода на човек от 2,8 куб.м. не трябва да надхвърля 2,5% от средния месечен доход на домакинство в съответната административна област, пише в законопроекта. Министерският съвет ще определя кои са уязвимите потребители и как те да бъдат подпомогнати.