Днес е денят на тоалетната

Днес е денят на тоалетната

През ноември 2001 година в Сингапур 19 ноември беше обявен за Световен ден на тоалетната, а от 2013 година той преминава под егидата на ООН.

Целта на инициативата е да се повиши осведомеността на обществото относно проблемите на хората, които нямат достъп до санитарни технически средства.

Всяка година Денят на тоалетната се посвещава на определена тема. За 2020 г.тя е „Устойчивите санитарни средства и изменението на климата“.

Кампанията тази година се фокусира върху заплахите, пред които са изправени системите за водоснабдяване и санитарните бедствия, свързани с глобалното затопляне, като наводнения и засушавания.

Освен това организаторите изтъкват, че липсата на достъп до питейна вода и хигиенни средства усложнява ситуацията във връзка с разпространението на новия коронавирус.

ООН отбелязва, че близо 60 процента от световното население /4,2 милиарда души/или не разполагат с тоалетни в дома си, или те не са оборудвани с безопасното извеждане на отпадните води.

Достъп до базови санитарни условия имат 75 процента от населението на Земята, което се равнява на 5,6 милиарда души. В световен мащаб близо 80 процента от отпадните води се връщат обратно в екосистемите, без каквато и да било обработка или повторно използване.

По данни на ООН подобреното санитарно обслужване успоредно с ползването на безопасна питейна вода може да предотврати в глобален мащаб смъртта на 842 хиляди души годишно. Тоалетни липсват във всяко трето училище по света. Около 900 милиона ученици няма възможност дори да си измият ръцете след ползването на тоалетната.