Деница Сачева: Помощта от 24 лева на ден идва най-много 15 дни след подаване на заявлението

– Ако примерно едно заведение запази готвачите си и ги ползва за приготвяне на храна по домовете, но другите са в неплатен отпуск, то тези, които не работят, ще бъдат ли подпомогнати с по 24 лв. на ден?

– За един и същи служител не може да се получават пари по различните мерки, но работодателят може да ги комбинира както му е удобно. Един работодател, да кажем в сектор ресторантьорство, ако има доставки, тези, които са в сферата на доставките, могат да се възползват от мярката 80 на 20, а тези, които са пуснати в неплатен отпуск, да се възползват от 24 лв. на ден. Ако му се налага да наеме хора за собствени доставки например, може да се възползва и от мярката „Заетост за теб“. Така той ще получава от държавата по 610 лв. за наетия безработен.

– Имат ли право на помощта тези, които работят на две места на по 4-часови договори?

– Да. Ако служител в неплатен отпуск работи на 4 часа в нощно заведение и е на още 4 часа в мол, спокойно може да се възползва за 8 часа – от единия работодател 4 часа и от другия още 4.

– Кога най-рано ще бъдат подпомогнати засегнатите работници?

– Тези, които са кандидатствали на 30 ноември, когато отвори мярката за 24 лв., стига документите има да са изрядни, могат да получат парите си до 15 декември. Тези, които кандидатстват на 1 декември – максимум до 16 декември. Това е максимумът, но ние ще се стараем и в по-кратки срокове да става, тъй като нашата цел е колкото се може повече от правоимащите да получат парите си за празниците.

– Пандемията и предприетите мерки за подкрепа на бизнеса ще успеят ли да изсветлят сивия сектор?

– Специално мярката 80 на 20 вече даде такъв тип резултат. Почти 1/3 от договорите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството излязоха на светло благодарение на нея, защото за да се възползваш, трябва да имаш договор и е по-добре той да е на реалната заплата, за да получаваш реална помощ от държавата. Колко дълготраен ще бъде ефектът, предстои да видим.

– Каква е равносметката от прилагането на мерките 60/40 и 80/20?

– Около 565 млн. лв. са разплатени до момента, запазени са почти 250 000 работни места и безработицата у нас е под 7%. Това е число, което е по-добро от тези, които виждаме в другите европейските държави, където безработицата е двуцифрено число. На практика по първия дизайн на мярката, ако не беше действала от март до юни, безработицата вероятно щеше да бъде 14%, а не 7%. Това, което ни притеснява и тревожи, е каква ще бъде реакцията на работодателите при новото затваряне. Затова и искахме мярката за 24 лв. да започне да действа почти веднага от датата на затварянето, за да предотвратим допълнително освобождаване на хора и да задържим безработицата около 7% до края на годината.

– Освен мерките 60/40, 80/20 и дневната компенсация от 24 лв. се очаква да стартира и нова помощ за бизнеса, която е процент от оборота.

– Мярката се обсъжда с Министерството на икономиката. Става въпрос за 156 млн. лв., които са от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и те са за изплащане на процент от оборота за затворените компании. Вероятно връщането на средствата ще става през НАП, които ще засичат какъв е бил оборотът на компанията в съответния месец миналата година. Изплащаният процент ще е между 15 и 20%.

– Обсъждат ли се и други типове подпомагане?

– Към момента смятаме, че мерките са достатъчни, но при необходимост сме готови да реагираме. Мярката за 24 лв. спокойно може да се нарича 80 на 0, защото 24 лв. са 80% от минималната работна заплата и тук не се иска участие от работодател. Средствата ще бъдат изплащани директно на работници и служители. На практика, ако човек е служител в затворен бизнес, за него е по-изгодно да кандидатства като родител на дете, което учи дистанционно, тъй като там би получил 610 лв. за един месец.

– В помощ на работещите родители е и програмата „Детски кът“, където работодателят може да кандидатства за разкриване на забавачка за децата на служителите си. Има ли интерес към нея?

– За момента интересът все още не е голям, като са подадени проектни предложения от 10 работодатели. Кандидатстването обаче е до 15 декември и обикновено най-интензивно се подават проекти около последните срокове.

– Докога държавата ще подпомага засегнатите бизнеси?

– Трябва да намерим необходимия баланс и след март месец догодина трябва да направим така, че бизнесът да не става прекалено зависим от държавната помощ, защото в края на краищата една криза идва и за това да направи системите по-ефективни.

Има възможности за реорганизация и преструктуриране и ние не трябва да се превръщаме в спирачка на естествените пазарни процеси. Със сигурност държавата ще подкрепя толкова, колкото е необходимо, но също така ще трябва и плавно да започнем да се оттегляме. Може би във втората половина на 2021 г. няма да има толкова остра нужда от държавна подкрепа, но все пак не бързаме с прогнозите. Нека да видим как ще мине първото тримесечие на новата година.

– Малко преди новия локдаун беше увеличен подоходният критерий за помощта от 610 лв. за карантинирани деца или такива, които са на онлайн обучение. Въпреки това родители се оплакват, че условията са непосилни за изпълнение. Има ли ръст на кандидатите?

– Ръст има. Подадени за страната са заявления от 4483 семейства, което е пет пъти повече от миналата седмица. Право на целева помощ имат семейства с деца до 14 години, но случаите и хипотезите са различни. Например когато двамата или единият родител не могат да извършват дистанционна работа и нямат възможност за платен отпуск. Когато и двамата или единият са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или когато размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от минималната работна заплата. Когато са самоосигуряващи се единият или двамата и не могат да си изпълняват трудовата си дейност поради въведени ограничения и когато родителят, отглеждащ дете, не получава обезщетение за бременност и раждане. Подоходният критерий е вдигнат много високо. Той е 150% от минималната работна заплата на член от семейството, т.е. едно семейство с едно дете има право да получи помощта, ако месечният му доход е до 2745 лв., което е доста висока граница. С две деца е 3660 лв. Това, което смятам, че ние направихме, е, че вдигнахме много сериозно летвата и все повече и повече семейства имат право да се възползват от тази помощ, особено що се отнася до самоосигуряващи се и безработни. Почти 30 000 семейства можем да обхванем с тази помощ. Имаме 7 млн. лв. за това до края на тази година, а за следващата година от януари нататък имаме нови 73 млн. лв.

– През цялото време защитавахте тезата, че детските добавки трябва да се полагат на всички. Накрая обаче в бюджета на ДОО остана подоходният критерий. Какво надделя над решението?

– Всъщност решението отново е всички да имат право на детски надбавки, само че се създаде друг механизъм. Семействата с ниски доходи ще имат право на детски надбавки по настоящия доходен критерий в размера, в който са в момента. Всички останали ще имат право на данъчни облекчения, които ще могат съответно да ги освободят от плащане на данъци. Когато имат едно дете – върху 4500 лв., две деца – върху 9000 лв., когато са 3 деца – 13 500 лв. Така тези, които са с едно дете например, няма да платят 10% доходен данък върху 4500 лв., т.е. ще спестят 450 лв. данък общ доход. Като го разделим на 12 месеца, излиза малко над 37 лв., т.е. отново всички ще имат право да получат детски добавки – просто едните ще ги получават месечно, другите ще могат да ги получат веднъж годишно. Семействата с ниски доходи на практика ще имат възможност и за по-високи детски добавки, защото те също могат да ползват и данъчните облекчения веднъж годишно. Аз лично винаги съм смятала, че трябва да има универсални помощи.

– Колко медици са получили по 1000 лв. от ОП „Развитие на човешките ресурси“?

– До този момент са договорени 120 млн. лв. и още нови 120 млн. лв. предстои да бъдат договорени. В периода от март до септември са изплатени общо 59 081 допълнителни възнаграждения за медицинския и немедицинския персонал. Това възнаграждение се получава всеки месец, така че едно и също лице може да е получило 5 или 6 възнаграждения. Почти до 20 000 души средно трябва да са достигнали тези средства в общо 170 лечебни заведения.

– От догодина някои помощи ще бъдат без подоходен тест, а по 300 лв. ще получават всички първокласници и осмокласници. Какъв е очакваният ефект?

– Над 30 000 първокласници тази година получават такива еднократни помощи. Това е почти половин поколение деца, защото средно едно поколение деца е около 60 000. Що се отнася до 8. клас, тази година сме подкрепили 23 000 семейства с 24 162 осмокласници. Идеята е, от една страна, повече деца да ходят на училище. От друга страна, това е огромна помощ за осмокласниците, защото именно от тогава нататък се плащат и учебниците.

– От 1 януари минималната пенсия става 300 лв., а останалите ще нараснат с 5% от 1 юли. Колко души ще повишат доходите си с вдигането на минималната пенсия?

– 1,1 млн. ще получат минималната пенсия от 300 лв.

– Всъщност сумата беше заложена в предизборната програма на правителството, а в същото време сте критикувани именно заради обещания от 2017 г., че бюджетът е предизборен.

– Ние казваме, че този бюджет е следизборен, не предизборен. Просто изпълняваме обещанията си, които сме дали през 2017г. Освен минималната пенсия от 300 лв., минималната работна заплата от 650 лв. също беше залегнала тогава. Това важи и за двойното увеличение на заплатите на учителите, което се постига с последното увеличение. Това е бюджет на изпълнените обещания.

– По време на изготвяне на бюджет 2021 обсъждано ли е минималната пенсия да бъде увеличена още?

– Не, нямаме такива допълнителни средства.

– След 1 януари 2022 г. пенсиите вече ще се изчисляват само от осигурителния доход след 2000 г. Първоначално обаче възможността беше заложена да съществува до 2023 г. Какво наложи промяната?

– Приехме допълнителен текст в Кодеска за социално осигуряване със закона за ДОО, така че НОИ да промени своята методика и да направи допълнителни промени на индивидуалния коефициент. Това, което ще направим сега, ще бъде по-изгодно за новите пенсии, като на практика лицето трябва да избере в последните 15 години осигурителния стаж, както и осигурителния доход в периода от 1997 до 1999 г. Тази промяна улеснява допълнително процеса на отпускане на пенсии за лицата, за които няма да е необходимо да се снабдяват с удостоверение за осигурителния доход, така че на практика това, което ние даваме, е много по-изгодно да се изчислява по новата методика и засяга много по-малко лица. По данни на НОИ за момента при 70 на сто от пенсионерите, които са упражнили право на пенсия през 2019 г. и 2020 г., по-благоприятно е прилагането на т.нар. нова методика. Средно за всички видове пенсии размерът на отпусната пенсия е с 27% по-висок от тези, които са си изчислявали пенсиите с включване на дохода преди 2000 г. Това, което предлагаме, е по-изгодно за по-голямата част от хората.

– По прогнозни данни няма да се оправдаят очакванията от втори стълб, че ще доведе до по-голяма пенсия заедно с първи стълб, а точно обратното. Новият прозорец за прехвърляне на пенсиите към НОИ ще реши ли проблема?

– Няма универсално решение на този въпрос, защото всичко е индивидуално. Зависи от индивидуалния коефициент и от размера на осигуровките. Тези, които са се осигурявали на по-високи доходи – за тях е спорно дали е по-добре да се прехвърлят към НОИ. За тези, които са се осигурявали на по-ниски доходи, може би за тях е по-благоприятен този вариант. Затова е най-добре всеки да се консултира с индивидуалния си пенсионен фонд и да види на какво може да разчита. Минималната сума, която ще се получава, е 45 лв., така че оттам нататък може би колкото по-висока е тази сума, толкова по-голяма сметка има човек да си остави парите в универсалния фонд.

– През последната година в сложната ковид ситуация социалното министерство работи непрестанно. Успявате ли да обърнете достатъчно внимание на сина си и разбира ли той отговорността, която носите на плещите си?

– Той и в момента на интервюто е на работа с мен. Стремя се всяко свободно време да бъда с него, доколкото е възможно, но тъй като сега в момента той има дистанционни занимания, а баба му трудно се справя с компютъра, го взимам с мен и се опитвам да съчетавам ангажиментите си като министър и като майка заедно с него. За съжаление, когато майка ти е министър на труда, трябва да започнеш работа на 6 години.

в. „Марица“

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share