Две слънчеви затъмнения и кървави луни през 2021 г.

Две слънчеви затъмнения и кървави луни през 2021 г.

Астрономическият календар на 2021 г. е богат на ярки космически събития. В продължение на 12 месеца необятната вселена ще ни радва с приказни звездопади, магически слънчеви и лунни затъмнения, както и мистични суперлуни.

Основните небесни явления през 2021 г. са пръстеновиднo и пълнo слънчевo затъмнениe, както и пълно и частично лунно затъмнение. Слънчевите затъмнения съвпадат с юнското и декемврийското новолуние, а лунните затъмнения – с майското и ноемврийското пълнолуние. Слънчевите затъмнения са астрономическо явление, по време на което самата Луна покрива частично или изцяло слънчевия диск. Наблюдава се, когато Слънцето, Луната и Земята се подредят в една права линия и възниква впечатлението, че естественият спътник на нашата планета затъмнява Слънцето.

Пръстеновидното слънчево затъмнение през 2021 г. ще се случи на 10 юни. То ще може да се види в Северна Канада, Гренландия и руския Далечен изток. Частични фази ще бъдат видими в Европа, Азия и Северна Америка. На 4 декември се очаква пълно слънчево затъмнение – небесно явление ще се види на територията на Антарктида. Частичното слънчево затъмнение ще бъде видимо в Южния Атлантик и Южна Африка. Лунните затъмнения пък се наблюдават по време на пълнолуние, когато три небесни тела – Земята, Слънцето и Луната – се подреждат в една права линия, а сянката на Земята по това време пада върху Луната.

Подобно на слънчевите лунните затъмнения ще се случат два пъти през 2021 г. – пълно и частично. Пълното ще настъпи на 26 май – то ще бъде видяно от жителите на Австралия, Тихия океан, Източна Азия, Северна и Южна Америка. Частично лунно затъмнение се очаква на 19 ноември – астрономическият феномен ще може да се наблюдава в Австралия, Тихия океан, Източна Азия, Северна и Южна Америка. Ще има и 3 суперлуни през 2021 г. Луната по това време ще има красив червеникав оттенък, появата на който в древни времена е ужасявала хората. Първата суперлуна се очаква на 27 април, втората – на 26 май, а третата – на 24 юни. Суперлуната обикновено трае три до четири дни. За любителите на звездопадите също ще има няколко отличителни небесни събития. Първи от небето „ще се сипят“ Лиридите. Те са пролетен звездопад с радиант съзвездието Лира. „Звезден дъжд“ ще се излее на нашата планета от 16 до 25 април. Пикът на активността на Лиридите през 2021 г. ще бъде на 22-23 април, а общата интензивност – 15-20 метеора на час.

Жителите на Северното полукълбо ще могат да се насладят на това ярко небесно явление. Навръх Гергьовден пък ще видим метеорния поток на Акваридите. В своя пик активността им достига 60-70 метеора на час, като най-добре „падащите звезди“ ще се виждат в Южното полукълбо. Персеидите също са един от най-популярните метеорни потоци. Той ще ни радва от 10 до 20 август. Пикът на активността му обикновено се случва на 12-14 август. По време на максимума на своята активност Персеидите показват до 100 метеора на час – жителите на цялото Северно полукълбо ще могат да се насладят на този красив астрономически феномен.