Две от заместничките на Гешев се връщат във ВКП, едната – във ВАП

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще разгледа в извънредно заседание, насрочено за 19.06.2023 г. от 13.30 ч., молба от Красимира Филипова за освобождаване от длъжността „заместник на главния прокурор“ при Върховна касационна прокуратура, и за преназнаване на длъжност „прокурор“ във ВКП.

Ще бъдат разгледани и предложения от Борислав Сарафов – изпълняващ функциите „главен прокурор“ за освобождаване на Десислава Пиронева от длъжността „заместник на главния прокурор“ при Върховна административна прокуратура, и преназначаването ѝ на длъжност „прокурор“ при Върховна административна прокуратура, както и за освобождаване на Даниела Машева от заеманата длъжност „заместник на главния прокурор“ при ВКП и преназначаването ѝ на длъжност „прокурор“ в органа.

По дневния ред на заседанието ще бъде разгледано и предложение от изпълняващия функциите „главен прокурор“ за назначаване на Мария Павлова – следовател в Националната следствена служба, на длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна касационна прокуратура.

Като допълнителна точка Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия предлага да бъдат включени две заявление от Иван Гешев, който бе освободен от длъжността „главен прокурор“ с указ на президента от 15.06.2023 г.