Данъчни облекчения за всички родители – 450 лева за едно дете, 900 за две

Данъчни облекчения за всички родители въведоха депутатите с окончателно приетия вчера бюджет на държавата за 2021 г. Текстовете предвиждат облекченията да са върху годишната данъчна основа за 2021 г., което означава, че семействата ще се възползват от тях при подаването на данъчната си декларация през 2022 г.

Според мярката, приета единодушно със 130 гласа подкрепа, от годишната данъчна основа за 2021 г. ще се приспадат 4500 лв. при едно ненавършило пълнолетие дете, 9 000 лв. за две деца и 13 500 лв. при три или повече ненавършили пълнолетие деца. Тъй като данъкът върху доходите е в размер на 10%, това означава, че дължимите от родителите налози ще бъдат намалени с 450 лв. за едно дете, с 900 лв. за две и с 1350 лв. за три и повече деца. Облекченията ще важат и за семействата с по-високи, и за тези с по-ниски доходи, като родителите с доход до 410 лева на човек ще получанаг и месечна помощ за отглеждане на дете. Тя е в размер на 40 лева за едно, 90 лева за две и 135 лева за три деца. Ако доходът на човек от семейството е между 410 и 510 лева, помощта ще е в размер на 80% от тези суми.

Беше прието още догодина всички деца от 1 и 8 клас ще получат еднократна помощ от 300 лв. Има условия детето да няма пет натрупани отсъствия по неуважителни причини за месец, защото тогава помощта ще бъде възстановявана. Помощта ще се изплаща на два пъти – половината след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Досега право на такава помощ имаха само учениците от първи клас и то с определен подоходен критерий за семействата.

„Бюджетът не обслужва партийни интереси, а е изцяло насочен към националния интерес – да се подпомагат уязвимите групи, да се съхрани бизнесът и да се гаранира финансовата сигурност на социалните системи и работата на публичните институции“, подчерта министърът на финансите Кирил Ананиев.

По думите му в окончателно приетия закон са намерили място голямо част от вижданията на депутатите за финансовата рамка за следващата година. “Това е така, защото всички имаме разбирането, че трябва да отговорим на предизвикателствата на COVID-19 – знаем за притеснението на хората, за здравето им, за здравето на техните близки, за работата и доходите им, знаем за притесненията на бизнеса, засегнат от кризата”, увери Ананиев, като допълни, че Бюджет 2021 г. е адекватният икономически отговор, с който да се осигури стабилност и сиурност в условията на COVID-19.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share