Данъчните декларации без членове и алинеи

При онлайн подаване на данъчните декларации ще отпадне нуждата хората да познават законите с техните членове и алинеи.

Гражданите няма да попълват онлайн формуляри, които приличат на хартиените данъчни декларации и в различни приложения да въвеждат данни за доходите си по един или друг член от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Всичко ще става много по-бързо и интуитивно. Това стана ясно при представяне на проект на НАП за надграждане на информационните системи на приходната агенция, като основната цел е предоставяне на по-качествени електронни услуги.

Онлайн обявяването да годишните доходи на гражданите ще става в диалогов режим. Както и досега, по-голяма част от информацията за получените доходи от хората предварително ще бъде нанесена в данъчните декларации. Това са например доходите от заплати и граждански договори, за които работодателите подават данни в НАП.

Самото попълване на годишните декларации за доходите ще става в диалогов режим. Например софтуерът ще пита имате ли допълнителни доходи, които не са обявени в НАП от работодателя – например от наеми, от работа в чужбина, от самостоятелна заетост и т. н. Ако отговорите положително, само ще трябва да напишете сумата и откъде сте я получили, а софтуерът автоматично ще разнесе данните към различните приложения на декларацията и ще изчисли дължимия данък.

По същия начин хората ще може да ползват и различните данъчни облекчения. Например ще посочат колко деца имат, дали са правили доброволни вноски за пенсионно осигурявани или застраховки “Живот”, дали са правили дарения или са младо семейство с ипотека. Но няма да се чудят кой ред на онлайн бланка трябва да попълнят, за да ползват дадено облекчение.

Значително по-лесно ще бъде онлайн обявяването и на дължимите осигуровки от хората, които сами се осигуряват. Информацията кога започват дейност, кога спират работа, дали са ползвали болнични също ще се предава в НАП в диалогов режим, а изчисляването на дължимите осигуровки ще става автоматично. Хората няма да попълват досадни бланки.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share