Горивата по-скъпи с добавки от слама, кочани и водорасли

При зареждането на автомобила с всеки литър бензин или дизел ще сипваме и биогорива от суровини като слама, кочани от царевица или водорасли. Това е изискване на Европейската комисия, което ще бъде въведено и в България, и ще доведе до поскъпване на горивата с няколко стотинки.

В парламента вече е внесен проект на Министерски съвет за промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. И в момента има изискване към бензина и дизела да има биодобавки – при дизела биокомпонентата трябва да е поне 6%, а при бензина – 9 на сто. Но промените предвиждат от 1 септември 2024 г. поне 2% от дизела да са биогориво от ново поколение от суровини тип “А”. А от 1 март 2025 г. поне 1% от бензина трябва да е биогориво от ново поколение от суровини тип “А”.

Биогоривата от ново поколение от суровини тип “А” може да са произведени например от водорасли, отглеждани на сушата, слама, животински тор, гроздови джибри и винена утайка, орехови черупки, шушулки, кочани, биомаса в производствени отпадъци, които не може да бъдат използвани в производството на храни. Биогоривата от отработено олио се считат за горива от суровини тип “Б”. Те ще продължат да бъдат добавяни към бензина и дизела, но с промените се въвежда изискването и за използване на горива от суровини тип “А”.

Изискванията за биогоривата са изцяло европейски, коментира за “Труд news”, Светослав Бенчев, главен юрист на Българска петролна и газова асоциация. Предложените промени в Закона за енергията от възобновяеми източници са направени, за да изпълним директива на ЕС, която е приета преди няколко години. Тази директива в момента вече се преработва, допълни той. Напълно възможно да се ограничи още производството на биогорива от старо поколение, което означава повече биогорива от ново поколение и съответно по-високи цени, каза Светослав Бенчев. Целта на промените е при производството на биогорива да не бъдат използвани суровини, които може да се ползват в хранителната индустрия.

Не е ясно къде ще бъдат произвеждани биогоривата от ново поколение, които ще трябва да бъдат добавяни към бензина и дизела. В България производител на биоетанол от суровини от тип “А”, който ще трябва да бъде добавян към бензина, няма със сигурност, обясни Светослав Бенчев. За новия биодизел в България има една експериментална инсталация, която до тогава би трябвало да е готова, но дали ще бъде не мога да кажа, допълни той. Но производството със сигурност е много по-скъпо отколкото на нормалните биогорива, заяви Светослав Бенчев. Традиционни биогорива се правят например от рапица. Сега за гориво от ново поколение се приема и произведеното от отработено олио. За тези горива има суровина. Докато за горивата от суровини тип “А”, каквито изисквания ще бъдат въведени, суровината липсва.

Не знам откъде ще внасяме новите биогорива, каза Светослав Бенчев. В региона около България няма производител на биоетанол от суровини от тип “А”, който ще трябва да бъде добавян към бензина. “Имаше една експериментална разработка в Италия, от която май нищо не се получи. Такова производство няма. Това е типично административно наложено решение. Няма още технология за производството. Има някакви теоретични разработки”, каза Светослав Бенчев.

Как новите изисквания ще се отразят на цените на бензина въобще не мога да кажа, защото такова производство просто няма, допълни той. По отношение на дизела – количеството, което ще трябва да бъде добавяно към всеки литър не е голямо, но ще има поскъпване с няколко стотинки, каза Светослав Бенчев. Със сигурност този тип продукти са поне два-три пъти по-скъпи от сегашното ново поколение, което използваме, произведено от мазнина, обясни той.