Въвеждат таван на заплатите във Формула 1 от 2023 г.

Въвеждат таван на заплатите във Формула 1 от 2023 г.

Отборите във Формула 1 са достигнали до първоначално разбирателство относно въвеждане на таван на заплатите на пилотите от 2023 година.

Потенциалният таван на пилотските заплати ще влезе в сила само две години, след като такъв ще бъде въведен и за разходите, който догодина ще бъде $145 милиона, но през 2023 година ще бъде смален с $10 милиона до 135.

В тавана, който ще бъде въведен през следващата година обаче не попадат заплатите на двамата пилоти на отбора, както и тези на тримата най-високоплатени служители, двама, от които обикновено са шефът на отбора и техническият му директор.

Таванът на пилотски заплати, за който всички отбори са дали своето съгласие, ще бъде $30 милиона общо за всички състезатели на отбора. Всички договори обаче, които бъдат подписани преди 2023 година, ще трябва да бъдат изплатени в техния пълен размер, независимо дали това ще надхвърли границата за пилотски заплати. Това е така заради изключително сложните правни клаузи, заложени в договорките между пилоти и отбори и тяхната трудна промяна.