Бюджет 2021: Най-бедните пенсионери остават без ваучери

Хората с минимална пенсия няма да получат ваучери за храна през 2021 г. Това става ясно от проектобюджета за следващата година, който е пуснат от Министерството на финансите за обществено обсъждане.

От 1 януари 2021 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде увеличена от 250 лв. на 300 лв. Същевременно е предвидено през 2021 г. да получат еднократно финансова подкрепа под формата на ваучери за храна в размер на 120 лв. хората с пенсия от 300,01 лв. до 369 лв. включително. Това означава, че хората с минимална пенсия ще получат голямо увеличение на пенсията, но няма да имат ваучери за храна.

Максималната пенсия ще бъде увеличена от 1200 лв. на 1440 лв. Допълнително е предвидено всички пенсионери да получат по 50 лв. допълнително за месеците от януари до март. След това от 1 юли всички пенсии ще бъдат увеличени с 5%.

Още от 1 август през настоящата година бяха увеличени с 30% заплатите на всички хора в държавната администрация, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, в т. ч. за служители на първа линия. Бюджет 2021 предвижда увеличение с 10% на парите за заплати за всички останали структури на администрацията. За 2021 г. е разчетено и увеличение на средствата за заплати на персонала за изборни длъжности и за заетите в съдебната власт, за които законодателно е регламентиран механизъм за формиране на възнагражденията. Догодина учителските заплати отново ще бъдат увеличени със 17%. Така ще бъде изпълнен и поетия от правителството ангажимент в рамките на няколко години заплатите на учителите да бъдат удвоени спрямо нивото им през 2017 г.

От 1 януари 2021 г. минималната заплата ще бъде увеличена от 610 лв. на 650 лв., като се предвижда тя да остане в същия размер през 2022 г. и 2023 г.

Освен повишаването на доходите, образованието, пенсиите и социалната политика, сред приоритетите в бюджета за 2021 г. са здравеопазването и отбраната. Парите за здравеопазване в бюджет 2021 ще нараснат с 581 млн. лв. Като 75 млн. лв. са предвидени за осигуряване на ваксина срещу Covid-19.

В бюджета за 2021 г. са осигурени са средства за развитие на националните отбранителни способности на страната, в т. ч. за изпълнение на одобрените от парламента невестиционни проекти за модернизация на Българската армия – придобиването на два многофункционални патрулни кораба. Допълнително са предвидени средства за изграждане на инфраструктура за експлоатация на новите бойни самолети. За 2021 г. разходите за отбрана са малко над 2 млрд. лв., или 1,69% от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

През 2020 г.: Хазната с дефицит от 4,4%, бюджетът на червено с 3,9 на сто

С предложения законопроект за 2021 г. се предлага и актуализация на бюджета за 2020 г. Предвижда се намаление на неданъчните приходи с 895 млн. лв. и увеличение на разходите на хазната с 840,7 млн. лв. Тава хазната ще завърши годината с дефицит от 5,249 млрд. лв. (4,4% от БВП) или 4,4 на сто от прогнозния БВП.

За следващата година се планира бюджетният дефицит да бъде намален на 3,9% от БВП и да бъде 4,88 млрд. лв.

В прогнозата до 2023 г. се предвижда държавният дълг да достигне ниво от 38,9 млрд. лв. – т. е. съотношението на държавния дълг спрямо БВП на страната да нарасне от 25,6% към края на 2021 г. до 28,2% в края на 2023 г.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share