Българче с две майки остана без акт за раждане

Дете, родено в рамките на еднополов брак в чужбина, остава без български акт за раждане, въпреки че едната му майка е българка. Причината – действащото законодателство у нас не допуска вписването на двама родители с един пол. Казусът стигна до Административния съд в София, като съдията по делото отправи запитване до Съда на Европейския съюз, тъй като няма аналог в съдебната практика, съобщи Би Ти Ви.

Жалбоподателката В.М.А. е българска гражданка, която има сключен брак в Гибралтар, Великобритания, с К.Д.К., гражданка на Великобритания. Двете имат дъщеря – С.Д.К.А, родена през месец декември 2019 г. в Барселона, Испания. В акта за раждане на детето, издаден от испанските власти, В.М.А. и К.Д.К. са записани съответно като “майка А” и “майка” на детето.

Столичният район „Панчарево“, който е компетентен по удостоверяването на раждане на българския гражданин в чужбина, е отказал да издаде акт за раждане. Той е изискал от жалбоподателката в 7-дневен срок да удостовери коя от двете жени е биологичната майка на детето – нещо, което жената е отказала с мотива, че законът не я задължава да дава такава информация.

Местните власти посочват, че е недопустимо вписването в акта за раждане на двама родители от женски пол като майки на детето, „тъй като еднополовите бракове в Република България към настоящия момент са недопустими и подобно вписване би противоречало на обществения ред“.

Европейските магистрати ще трябва да се произнесат по отношение на признаването на две лица от един и същ пол на качеството им на майки на дете, български гражданин, родено в друга държава членка на ЕС.

От съда отбелязват, че оставането на детето без български акт за раждане може да навреди на интереса му. Причината – даже то да получи британско гражданство чрез другата си майка, след Брекзит ще загуби правото си на свободно придвижване. Административният съд в София иска Съда на Европейския съюз да разясни дали правните последици от Брекзит следва също така да бъдат взети предвид при преценката на висшия интерес на детето.