Браво! Христо Иванов маха синия талон за шофьорите

Браво! Христо Иванов маха синия талон за шофьорите

Важна промяна в Закона за движение по пътищата е внесъл днес шефът на ПГ на Демократична България Христо Иванов. Той иска заличаване на досадния „син“ талон, издаван на водачите ведно с шофьорските им книжки.

Иванов иска да дигитализира талоните така, че контролните точки да се проверяват в единен регистър на МВР.

„Синият талон е напълно излишен в контекста на централизиран регистър, достъпен в реално време за служителите от МВР. Контролният талон и процесът по неговото отнемане и връщане правят невъзможна електронизацията на процеса по заплащане на глоба при издаден акт, съответно влязло в сила наказателно постановление“, аргументира се лидерът на Да, България. Вносител на поправката е еднолично той.