Борислав Сандов и Тома Белев похарчили 4.7 млн. лв. без обществени поръчки

Борислав Сандов и Тома Белев похарчили 4.7 млн. лв. без обществени поръчки

Бившият вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов е сключил 9 споразумения без обществени поръчки с Българската академия на науките и нейни звена. Повечето са съгласувани и от бившия зам.-министър Тома Белев. Това показва справка на МОСВ, която публикува „24 часа“.

Общата сума на договорите възлиза на над 4.7 млн. лв., които са похарчени само за два месеца. Той е прехвърлил дейности, които са в компетенциите на Изпълнителната агенция по околна среда, която е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към ведомството. Агенцията традиционно обявява обществени поръчки за тях, когато се наемат външли лица и фирми.

Според юристи става въпрос за заобикаляне на ЗОП, което е нарушение и трябва да бъде извършена проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция и прокуратурата. От друга страна е неравнопоставеност спрямо други институти на БАН, които не получават допълнителни средства и помощи от държавата. Такива са например Институт за български език, Институт за литература, НИМХ и други, които тънат в мизерия.

На 25 май 2022 г. Сандов сключва договор с ИБЕИ към БАН за 9920 лв. заидентифициране на границите и да се определи вида на пясъчните дюни, разположени в морски плажове „Лозенец“, „Слънчев бряг – юг“, „Слънчев бряг – централен“, както и пясъчни дюни, разположени извън обхвата на морски плаж „Каваци – север“ и „Каваци – юг“. Дейността е изцяло в компетенциите на МОСВ и подопечната ИАОС, но Борислав Сандов я превъзлага на БАН. За нейното превъзлагане трябва да бъде обявена обществена поръчка, обясниха юристи. На същата дата ИБЕИ получава и втори договор за извършване на консултации по оценка на състоянието, заплахи и пространствени данни за торфища в България. Двама специалисти ще си разделят 11 000 лв.

Няколко дни преди това, на 18 май 2022 г., ИБЕИ вече е получил 24 000 лв. за осигуряване на номинирания от България експерт от Института доц. Д-р Владимир Владимиров с цел предоставяне на специфична експертиза и обезпечаване на ефективно участие на България в Комитет за световно наследство на ЮНЕСКО и изпълнение на ангажиментите на МОСВ, произтичащи от членството. Средствата са до края на годината.

Договор има и от 2 юни 2022 г. за 29 500 лв. и е за актуализиране и допълване на текста на проект на Стратегия за биологичното разнообразие в Република България, съгласно актуалните нормативни и стратегически цели и документи с отношение към опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на национално ниво, на ниво ЕС и на международно ниво. Средствата са за възнаграждения на експертите, които ще извършат промените в стратегията до 50 дни. Няколко човека ще си разделят 29 500 лв. за няма и два месеца писмена работа. Дейността е изцяло в компетенциите на МОСВ и подопечната ИАОС, но Борислав Сандов я превъзлага на БАН.

Следващият договор е от 1 юли 2022 г. за извършване на консултации и преки консервативни мерки за 29 растителни вида, от които 25 с актуални планове за действие за периода 2014-2023 г. Договорът е за 156 100 лв. със срок на изпълнение до 10 декември 2022 г. По консервацията ще работят 10 човека, които ще взимат средно около 3900 лв. на човек на месец. Дейността също може да бъде извършена от ИАОС и от службите на РИОСВ по места.

Най-голям транш получава БАН към Националния природонаучен музей на стойност 4 191 940 лв. с договор от 8 юли 2022 г. Експертите трябва да извършат до 10 декември 2022 г. консултации и подпомагане на събирането, анализа и интерпретацията на данни за типове природни местообикатиня и видове за целите на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие и политиката по опазване на биологичното разнообразие. Цялата дейност е в компетенциите на ИАОС и категорично се заобикаля ЗОП, като се предоставя директно на БАН вместо на вътрешната агенция към министерството, коментираха юристи. Според тях по този начин се превъзлага мониторингът на външни лица, за което трябва да бъде организиран търг по правилата на закона. Такава е и директивата на ЕС.

На 19 юли 2022 г. Сандов сключва договор с Ботаническата градина при БАН за създаване на Национален център за опазване и размножаване на застрашени видове растения от българската флора (жива колекция) и посетителски център към Ботаническа градина – БАН. Стойността е 160 000 лв. директен трансфер, като средствата са за възнаграждения на експертите, които ще работят по проекта. Договорът е до 30 ноември 2022 г., по който ще работят около 20 експерти и работници. Средно излиза, че ще получават отгоре по 2000 лв. на месец до края на ноември.

След два дни, на 20 юли 2022 г., бившия министър подписва нов договор с ИБЕИ при БАН за извършване на консултации с разработване на планове за действие относно приоритетни пътища за непреднамерено въвеждане и разпространяване на инванзивните чужди видове, които засягат ЕС в България. Той предоставя 150 000 лв. със срок на действие до 10 март 2023 г. Средствата трябва да отидат основно за възнаграждения на екипите.

След седмица, на 28 юли 2022 г., Борислав Сандов успява в края на падналото от власт правителство, да предостави още един договор на БАН с Националния природонаучен музей. Той е за 5750 лв. за осигуряване на експерт от музея с цел предоставяне на специфична експертиза и обезпечаване на ефективно членство на България в Комитет за световно наследство на ЮНЕСКО и изпълнение на ангажиментите на МОСВ, произтичащи от членството.

От цялата работа излиза, че за едни институти на БАН има пари, а за други държавата е мащеха. Не случайно протестираха НИМХ, които нямат пари за заплати и техника, за да осигуряват прогнозата за времето на цяла България.