БНБ: Кредитната ваканция – до 31 декември 2021-а

Управителният съвет на БНБ удължи отсрочването на вноски по кредити до 31 декември 2021-а, съобщиха от централната банка. Искането е отправено от Асоциацията на банките в България. Така, новият срок за подаване на искания за отсрочване на задължения е 23 март 2021 г.

До 31 март банките трябва да дадат отговор дали искането е уважено или отказано. Получилите „да“ ще могат да погасяват задълженията си до 31 декември 2021 г., но не повече от 9 месеца, уточняват от БНБ. Ще получат възможност за отместване на датата за погасяване на задължението си тези клиенти, чиито заеми са били редовно изплащани или с просрочие под 90 дни към датата на подаване на искането.

Дава се възможност за облекчаване при плащанията и на задължения, за които е било подадено искане за отсрочване преди 30 септември 2020 г., при условие, че с новия срок времето за всички отсрочвания не е повече от 9 месеца. До 10 дни всяка банка трябва да представи в БНБ оценка на потенциалната възможност за превръщане на отсрочените задължения в лоши кредити.

Според условията на предишната данъчна ваканция могат да се разсрочват задължения и на граждани, и на фирми. Условието обаче е те да бъдат обслужвани редовно или просрочието на не е повече от три вноски. Облекчението се отнася за всички заеми, отпуснати от банки или техните лизингови или финансови дружества. Изключение са заемите от фирмите за бързи кредити, за които няма бонуси.

Правото за отместване на сроковете напред във времето не се дава автоматично, а трябва да се поиска от получателя на кредита. Срокът за отсрочването бе до 6 месеца. За времето на отсрочването могат да се спрат изцяло вноските или да се плащат само лихвите. На банките и финансовите институции бе забранено да предоговарят лихвите по отпуснатите заеми.

Облекченият режим не се отнасяше за нови кредити, сключени след 31 март т.г., защото се предполага, че и клиентите, и банките са били наясно с пандемията и въпреки това са сключили договор за заем. Важна подробност е, че за времето на данъчната ваканция, банките продължават да начисляват лихви, но те не са дължими. За да бъде преструктурирано задължението се сключва нов погасителен план и начислените лихви се разпределят равномерно за новия срок.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share