БНБ: Депозитите ще продължат да растат и през 2021 г.

БНБ: Депозитите ще продължат да растат и през 2021 г.

През последното тримесечие на 2020 г. и първото тримесечие на 2021 г. очакваме формирането на спестявания с предпазен мотив да продължи да допринася за сравнително висок темп на нарастване на депозитите в банковата система, а при кредита за неправителствения сектор очакваме допълнително забавяне на годишния растеж. Това пишат от Българска народна банка (БНБ) в своето тримесечно издание „Икономически преглед”.

От централната банка отбелязват, че влошената макроикономическа среда, по-слабото вътрешно и външно търсене на стоки и услуги, както и несигурността относно доходите на домакинствата и печалбата на фирмите доведе до по-ограничено търсене на кредити. Така започналата от март тенденция за забавяне растежа на кредита за нефинансови предприятия и домакинства се запази и в периода юни – август. Банките отчитат и затягане на кредитните стандарти и на другите усло­вия по кредитите.

В същото време през третото тримесечие на 2020 г. глобалната икономическа активност се ускори, а заедно с нея се подобри и бизнес климатът. В съответствие с това, от БНБ очакват годишния спад във

външното търсене на български стоки и услуги

да се свие още в края на тази година, като това ще продължи и в началото на 2021 г. Тенденцията към възстановяване на икономическата активност у нас пък може да се запази, ако се допусне, че няма да има поредна ескалация при броя новозаразени или повторно затягане на противоепидемичните мерки, което да се отрази на

икономи­ческото поведение на домакинствата и фирмите

Прогнозите за текущата и капиталовата сметка са да има по-голямо положително салдо в края на 2020 г. и началото на следващата година. Това ще се дължи главно на по-­висок изли­шък по капиталовата сметка при допускане за насочването на средства по оперативните програми на ЕС с цел преодоляване последиците от разпространението на COVID-19 под формата на капиталови трансфери към България.

Прогнозите са през последното тримесечие на 2020 г. общата инфлация да се забави спрямо август, а след това ще има ускоряване през първото тримесечие на 2021 г.