Близо всеки пети работи в сивия сектор… „инцидентно”

Близо всеки пети работи в сивия сектор… „инцидентно”

Близо всеки пети или 19.8% от българите работят в сивия сектор „инцидентно”. В отговора си те посочват, че рядко полагат недеклариран труд и че по принцип не работят по този начин. Това показват данни от анкета на изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ГИТ).

Проучването е част от инициативата, свързана с Европейската кампания за деклариран труд през 2020 г. То показва мотивацията на фирми и граждани да взимат част в или да избягват сивия сектор, като в него участват 3 750 анкетирани. От тях 1050 са работодатели. На въпроса какво мотивира хората да работят на черно, най-голям дял имат тези, които посочват, че за тях няма негативни последици от това – 26.6 на сто от респондентите избират този отговор. На второ място са тези, които признават, че това се случва рядко (19.8%), а трети са служителите, според които

няма полза да внасят осигуровки и данъци (8.7%)

Едва 4.2% казват, че използват този начин на работа, за да си стъпят на краката. За една четвърт от самоосигуряващите се работата на черно е начин да оцелеят. Спрямо първоначалните резултати, в които участие взимат по-малко фирми и работници, се наблюдава ръст на тези, които смятат, че последиците от работата на черно не ги касаят.

В същото време все повече хора виждат ползите да внасят осигуровки и данъци. Това се обяснява и с факта, че най-голям стимул за служителите да не полагат недеклариран труд, е именно внасянето на осигуровки – 16.2 на сто от анкетираните посочват тях като мотивация. На второ място е вярата, че правилата трябва да се спазват (15.2%). На трета позиция пък е

желанието да се получава пенсия (12.1%)

Сравнено с първоначалните резултати се увеличава делът на тези, според които правилата са за спазване и които искат да ползват обезщетение в случай, че останат без работа. В рамките на същата кампания ГИТ проверява 337 работодатели, от които 280 са с предишни нарушения за използване на недеклариран труд.

В рамките на инспекциите става ясно, че едва 45 от проверените разчитат на такъв труд, а други 102 имат служители без трудов договор. Всъщност и при служители, и при работодатели, вярата, че за тях няма да има негативни последици, е основен стимул за работа на черно – 41.8 на сто от фирмите са избрали този отговор. 24.1% казват, че рядко използват такава работна ръка, а други 17% заявяват, че това е предпочитан от служителите начин. Цели 12.4% казват, че и конкурентите им разчитат на служители от сивия сектор.

Спазването на правилата (63.3%) и коректността (41.8%) най-много демотивират шефовете да наемат такива служители. В същото време, за повече от една трета от самонаетите и от работодателите голям стимул за работа на светло е избягването на санкции от контролните органи. Този тип заетост ощетява хазната с над 400 млн. лв. или по-точно 414 млн. лв. годишно, показват данни на приходната агенция.

За периода 2010-2019 г. тази стойност намалява от 441 млн. лв. до 414 млн. лв. Само за 2018 г. и 2019 г. потенциланата щета за фиска е намалена със съответно приблизително 13 млн. лв. и с около 33 млн. лв. Затова по време на конференцията от НСИ изтъкнаха, че с недеклариран труд губят и служители, и работодатели, и държавният бюджет, заради по-ниски приходи от осигуровки и данъци.