Бизнесът срещу вдигане на тол таксите

Бизнесът срещу вдигане на тол таксите

Тол таксите да бъдат увеличени най-рано от 1 януари 2023 г. като антиинфлационна мярка, настояват от Асоциацията на организациите на българските работодатели. Да се изготви план за постепенно и плавно увеличаване на пътните такси като размер с ясен времеви хоризонт, настояват още от бизнеса в своя писмена позиция.

Според членуващите в асоциацията организации платени трябва да бъдат само тези пътища втори клас, които се намират по транзитни коридори. А размерът на тол таксите за тях да е същият като за първи клас шосета или магистрали, тъй като качеството им според бизнеса е сходно.

Да се въведат забрани чрез пътни знаци за преминаване на превозни средства, извършващи транзитни превози, по останалата пътна мрежа, предлагат още от Асоциацията.

Бизнесът иска още облагане на тол таксите с ДДС, както и въвеждане на отстъпки от стойността на тол таксите за изминато разстояние за месец. Като от организациите предлагат отстъпките да са на няколко прага, според пробега.