Бивша снаха „топи“ свекърва в изневяра, приписва й любовник

Бивша снаха „топи“ свекърва в изневяра, приписва й любовник

1000 лв. глоба, 500 лв. за неимуществени вреди и малко над 1 200 лв. за направените разноски за адвокат ще трябва да заплати старозагорка, която в телефонен разговор със сродница наклеветила доскорошната си свекърва в изневяра.

Решението е на състав на окръжния съд, който се произнесе по дело, гледано от районен съдия и обжалвано от загубилата го млада дама, според която първата инстанция не е обсъдила коректно ситуацията и е дала неоправдан превес на показанията от противниковата страна.

На втората инстанция обстойно са проверени всички гласови и писмени доказателство по казуса от 13 октомври 2019 година, когато бившата снаха на жалващата се , в разговор по телефона с етърва си заявила дословно, че „вечер свекърва й изчаква подпийналият си съпруг да заспи и напуска апартамента , за да изчезне в неизвестна посока с чакащия я на улицата с автомобила си любовник.“.

Разговорът е бил потвърден както от етървата, така и от бившите свекърва и свекър, представена била и разпечатка от мобилния оператор.

Обстоятелствено в протоколите на съдебното заседание са отразени впечатленията от проведените очни ставки и дадените показания от двете страни в процеса. Категорично не е прието твърдението на ексснахата, че първоинстационният съд не е изследвал генезиса на случилото се. Припомнено, е че засегнатата е искала обезщетение от 3 000 лв за преживените страдания от лъжата, но е уважена сумата от 500 лв.Съдията е отхвърлил като неоснователно искането да се изследва защо свекърът не се е заинтересовал от личността на любовника.

„Повдигнатите въпроси от защитата във въззивната жалбата и в пледоарията за липсата на конкретика, свързани с това кое е лицето, с което тъжителката тайно се срещала, по кое време, къде и кога се е случвало това, за да могат да се проверят тези факти, окръжният съд счита за неуместни и необосновани. В делото липсват каквито и да е данни в тази насока, след като нито подсъдимата, нито тъжителката, нито свидетелката дават информация в тази насока.“, подчертава съдът.

Малко по-надолу в протокола е отбелязано още:„ Казаното от подсъдимата …в разговора по телефона с …, че когато съпруга на тъжителката си пийне тя – тъжителката…, го приспива и излиза и тръгват нанякъде с любовника си безспорно представлява разгласяване на позорно обстоятелство. Общоприето е, че брачната изневяра е позорно обстоятелство, с което се засяга авторитетът, репутацията (vulgaris opinio) на тъжителката. Деянието е извършено с пряк умисъл и с него са наранени честта и достойнството на тъжителката.“ Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.