Антарктиците ни откриха два вида злато на о-в Ливингстън

По време на Националната антарктическа експедиция на остров Ливингстън геологът гл. ас. д-р Ралица Събева взе теренни проби от полуостров Хърд. Научният проект, с който аз се занимавам, изследва орудяванията на полуостров Хърд, остров Ливингстън – Антарктика. Орудяванията са рудни минерали, в които има полезни и ценни елементи, най-вече метали, каза тя за БТА.

Основните метали, които се установяват тук, са олово, цинк, мед и разбира се един от най-важните благородни метали – златото, обясни геологът.

„Този проект е логично продължение на предходен проект от 2022 г., когато беше установено за първи път злато микроскопски. Тогава са регистрирани два типа злато – чисто, без примеси, и втория – със съдържание на сребро, което се нарича електрум. На база на тези открития беше написан нов проект, който е двугодишен. Това е втората година по изпълнението на проекта. Миналата година бяха обходени доста места на полуострова. Тази година бяха обходени така наречените рудни жили, които съдържат рудни минерали и метали, като например Сали рокс, и най-вече района на българската база“, посочи Ралица Събева.

Тя добави, че през деня в типично антарктически условия са пробвани рудни жили и съответно са събрани доста скални проби. Основната цел е да се съберат такива проби от различни жили, които по-късно ще се обработват в различни лаборатории в София.

„Лабораториите изготвят микроскопски препарати, т.нар. аншлифи, оглеждат се много добре рудните минерали, след това минават редица анализи, за да бъдат установени характерни химични особености на тези материали, както и наличие на други метали или минерали и по-специфични химични елементи“, каза Ралица Събева. Тя посочи още, че минералите обикновено не са чисти, много пъти в тях се съдържат специфични елементи, които в последно време са много важни за развитието на технологиите.